Opća patologija
Specijalna patologija
Početna stranica

Specijalna patologija
  1. PATOLOGIJA krvotvornih organa i limfnih čvorova
  2. PATOLOGIJA KRVNIH žILA I SRCA
  3. PATOLOGIJA DIšNOG SUSTAVA
  4. PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA
  5. PATOLOGIJA MOKRAćNOG SUSTAVA
  6. PATOLOGIJA MUšKOG GENITALNOG SUSTAVA
  7. PATOLOGIJA ženskog GENITALNOG SUSTAVA
  8. PATOLOGIJA ENDOKRINOG SUSTAVA
  9. PATOLOGIJA KOšTANOG SUSTAVA
  10. PATOLOGIJA KOžE
  11. PATOLOGIJA DOJKE
  12. PATOLOGIJA žIVčANOG SUSTAVA

 

 

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.