Opća patologija
Specijalna patologija
Početna stranica
  1. KERATOSIS SEBORRHOICA
  2. KERATOACANTHOMA
  3. CARCINOMA PLANOCELLULARE CORNEUM
  4. PILOMATRIXOMA
  5. NAEVUS COMPOSITUS
  6. MELANOMA MALIGNUM

Provjera znanja

 

 

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.