Specijalna patologija
Studij medicine
Početna stranica
Opća patologija
  1. Stanična patologija
  2. Upala
  3. Novotvorine
  4. Poremećaji tjelesnih tekućina
  5. Poremećaji imunosnog sustava i genetske bolesti
  6. Bolesti kao posljedica djelovanja okoliša
 

 

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.