Opća patologija
Specijalna patologija
Početna stranica
  1. STRUMA COLLOIDES GLANDULAE THYREOIDEAE
  2. CARCINOMA PAPILLARE GLANDULAE THYREOIDEAE
  3. CARCINOMA FOLLICULARE GLANDULAE THYREOIDEAE
  4. CARCINOMA MEDULLARE GLANDULAE THYREOIDEAE
  5. CARCINOMA ANAPLASTICUM GLANDULAE THYROIDEAE
  6. PHEOCHROMOCYTOMA

Provjera znanja

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.