Opća patologija
Specijalna patologija
Početna stranica
  1. CIN III (CERVIKALNA INTRAEPITELNA NEOPLAZIJA)
  2. HYPERPLASIA SIMPLEX ENDOMETRII
  3. ADENOCARCINOMA ENDOMETRII
  4. ADENOMYOSIS
  5. ENDOMETRIOSIS INTESTINI CRASSI
  6. TUMOR SEROSUM ATYPICUM PROLIFERANS OVARII
  7. ADENOCARCINOMA SEROSUM OVARII
  8. CARCINOMA METASTATICUM OVARII
  9. GRAVIDITAS TUBARIA
  10. MOLA HYDATIDOSA COMPLETA

Provjera znanja

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.