Studij medicine
Studij dentalne medicine
Početna stranica

Virtualna patologija

Zbirka patohistoloških preparata koja se trenutno nalazi u okviru „Virtualne patologije“ sadrži skenirane uzorke iz područja opće i specijalne patologije. Mikroskopski uzorci koji pokrivaju područje opće patologije jednaki su za studente Medicine i Dentalne medicine dok se razlikuju u području specijalne patologije.

 

 

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.