< * >

Slika 3. Zastoj mozga (CYANOSIS CEREBRI). Točkaste se nakupine krvi na reznoj plohi mozga lako "brišu" i ponovo pojavljuju, što je znak da se radi o zastoju, a ne o krvarenju u Virchow - Robinove prostore, mjestimice su znaci difuznog edema koji je prikriven atrofijom.