< * >

Slika 2. Aterosklerotska aneurizma cerebralne arterije (ANEURYSMA ATHEROSCLEROTICA ARTERIAE CEREBRI MEDIAE DEXTRAE). Proširena desna cerebralna arterija, zadebljane žućkaste stijenke, ispunjena trombom. Abnormalno proširenje uzrokovano je aterosklerozom.