< * >

Slika 7. Aspergiloza pluća (ASPERGILOSIS PULMONIS). Invazivna aspergiloza je oportunistička infekcija i javlja se kod imunosuprimiranih bolesnika. Gljivica je sklona invaziji krvnih žila, uzrokujući rasap po različitim organima. Najčešće su zahvaćena pluća, gdje uzrokuje pneumoniju. U plućnom parenhimu vide se brojne hife i spore. Bojenjem po Grocottu za prikaz gljivica, u histološkom se preparatu i hife i spore boje crno.