Sadržaj
Početna stranica
V Novotvorine

5.1. Morfološka klasifikacija tumora

5.2. Nazivi i histogenetska klasifikacija tumora

 

5.3. Načini metastaziranja