< * >

Slika 12. Pilocitični astrocitom (ASTROCYTOMA PILOCYTICUM). Pilocitična tjelešca degenerativne su strukture tumorskih stanica pilocitičnog astrocitoma. Nastaju nakupljanjem GFAP-a (engl. glial fibrillary acid protein) u citoplazmi "vlasastih" polarnih produljaka citoplazme i ostaju kao dijagnostičke strukture i nakon apoptoze tumorskih stanica.
.