Virtualna patologija
Atlas patologije


Virtualna patologija i Atlas patologije namijenjeni su svim studentima koju slušaju kolegij Patologija. To su zbirke mikroskopskih i makroskopskih preparata s različitim patološkim procesima i promjenama. Iako se pri njihovom prepoznavanju često služimo dodatnim metodama, histokemijom, imunohistokemijom ili molekularnim pretragama, temelj patologije čine morfološke promjene.

 

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.