Specijalna patologija
Studij medicine
Početna stranica

  1. Papilloma
  2. Cystadenoma serosum ovarii
  3. Teratoma
  4. Adenoma pleomorphe
  5. Karcinom s dezmoplazijom (Carcinoma scirrhosum)
  6. Carcinoma anaplasticum
  7. Adenocarcinoma
  8. Leiomyoma
  9. Leiomyosarcoma
  10. Morbus Bowen
  11. Adenocarcinoma metastaticum lymphonodi
  12. Adenocarcinoma metastaticum hepatis
  13. Lymphangiosis carcinomatosa

 

Provjera znanja


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.