Opća patologija
Specijalna patologija
< * > Dio stijenke usne šupljine sa slinovnicom, HE: DG: Mucocoelae

U stromi se vidi pseudocistična tvorba ispunjena sluzavim sadržajem, u dubini se vidi tkivo slinovnice, a na površini pravilni mnogoslojni pločasti epitel. U stijenci šuplje tvorbe vide se histiociti i umnoženi vaskularni prostori, a u lumenu pjenušavi histiociti koji fagocitiraju sluzavi materijal.