< * >

Slika 1. Žučni kamenci (CHOLELITHIASIS). Jetra sa otvorenim žučnim mjehurom. U žučnom mjehuru je jedan smeđi kamenac, a u žučnom vodu je više manjih fasetiranih žućkastih kamenaca.