< * >

Slika 3. Adenokarcinom pluća (ADENOCARCINOMA PULMONIS). Plućno tkivo nadomješteno je tumorom koji dijelom raste invazivno u obliku atipičnih žljezdanih formacija. Preostali dio tumora širi se duž alveolarnih septa (lepidički ili bronhioloalveolarni način rasta) što je in situ komponenta (A). Veliko povećanje prikazuje lepidički način rasta adenokarcinoma in situ, gdje su alveolarna septa zadebljana i obložena atipičnim epitelom cilindričnog izgleda sa sluzavim vakuolama (B).