< * >

Slika 5. Granuloza-stanični tumor jajnika. Bolje diferencirani tumori histološki pokazuju mikrofolikularnu sliku, sa Call-exnerovim tjelešcima.