< * >

Slika 1. Steatonekroza (STEATONECROSIS). Masna marama s bjelkastim žarištima, poput krede, nastalih procesom saponifikacije nekrotičnog masnog tkiva. Promjena je posljedica djelovanja lipaza pankreasa, pri akutnom pankreatitisu, na masne stanice i gušterače i masne marame - ENZIMSKA NEKROZA MASNOG TKIVA.