Sadržaj
Početna stranica
I Stanična patologija

1.1. Reverzibilno oštećenje stanice

1.2. Stanična prilagodba

1.2.1. Atrofija

1.2.2. Hipertrofija

1.2.3. Hiperplazija

1.2.4. Displazija

1.2.5. Metaplazija

1.3. Prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari

1.3.1. Nakupljanje masti

1.3.2. Nakupljanje pigmenata

1.4. Ireverzibilno oštećenje stanice

1.4.1. Apoptoza

    1.4.2. Nekroza

Fibrinoidna nekroza

Kazeozna nekroza

Koagulacijska nekroza

Likvefakcijska nekroza

Steatonekroza

    1.4.3. Kalcifikacija

1.5. Hijalina promjena