< * >

Slika 4. Granulacijsko tkivo s brojnim makrofagima. Zamijeti veličinu makrofaga, koji u citoplazmi imaju fagocitirana smeđa zrnca.