< * >

Slika 2. Krvna žila u granulacijskom tkivu. U lumenu krvne žile su eritrociti i različite upalne stanice. Vidi marginalizaciju neutrofila uz endotel krvne žile.