< * >

Slika 1. Perforacija zaliska mitralnog ušća. Ovo je komplikacija infektivnog (bakterijskog) endokarditisa, sa stvaranjem destruktivnih vegetacija građenih od fibrina, upalnih stanica i bakterija. Mitralni i aortalni zalisci su najčešće sijelo.