< * >

Slika 2. Nekroza miokarda s kontrakcijskim prugama (engl. contraction band necrosis). Prilikom reperfuzije letalno oštećenih miocita dolazi do ulaska iona kalcija iz plazme u srčana vlakna. To dovodi do prekomjerne kontrakcije miofibrila koje se histološki vide kao intenzivno eozinofilne poprečne pruge. Ove poprečne pruge gusto su zbijene i prekomjerno kontrahirane sarkomere.