< * >

Slika 2. Miksom. Tumorsko tkivo je na prerezu sivkasto i želatinozno.