< * >

Slika 1. Teratom jajnika (TERATOMA OVARII). Cistično tumorsko tkivo jajnika s obiljem dlaka. Histološki, šuplja tvorba je obložena kožom u kojoj su dlačni folikuli i žlijezde lojnice.