* >

Slika 2. Masna promjena jetre (STEATOSIS HEPATIS). Brojni hepatociti s praznim vakuolama. U procesu izrade histološkog preparata iz vakuola je isprana mast.