< * >

Slika 4. Apscedirajuća bronhneumonija (BRONCHOPNEUMONIA ABSCEDENS). Na prerezu kroz plućni parenhim se vide se razmekšana područja konsolidacije sa žućkastim polutekućim sadržajem.