< * >

Slika 3. Bronhopneumonija. Upalni eksudat u alveolama oko bronha u kome su također neutrofili.