< * >

Slika 3. Karcinom endometrija (CARCINOMA ENDOMETRII). Tumorsko je tkivo ograničeno na endometrij, a raste kao polipozna tvorba koja strši u šupljinu materišta.