< * >

Slika 2. Hijalino-membranska bolest pluća novorođenčeta. Otvoreni alveolarni prostori kao i dio terminalnog bronhiola obloženi su hijalinim membranama koje se vide kao eozinofilne naslage. Preostale alveole su kolabirane.