< * >

Slika 2. Plućna antrakoza. U alveolarnim septama vide se brojne, crne čestice ugljene prašine, slobodne ili fagocitirane.