< * >

Slika 2. Masna promjena jetre. Prazne vakuole u citoplazmi hepatocita iz kojih je u procesu izrade histološkog preparata isprana mast.