< * >

Slika 3. Maligni miješani mezodermlni tumor uterusa (TUMOR MALIGNUS MIXTUS MESODERMALIS UTERI). Naziva se još i karcinosarkom jer je građen od maligne epitelne i mezenhimalne sastavnice. Mezenhimalna sastavnica je nezrela hrskavica.