< * >

Slika 5. Koštana metaplazija u plućnom parenhimu unutar koje se vidi masno tkivo.