< * >

Slika 2. Pločasta metaplazija epitela vrata maternice. Pločasti epitel pokazuje znakove keratinizacije.