<>

Slika 4. Sinovijalni sarkom (SARCOMA SINOVIALE). Dio mišića s tetivom i čvorom, koji je na prerezu relativno dobro ograničen, sa žarištima nekroze i krvarenja, te cistično promijenjenim područjima. Histološki, tumorsko tkivo je bifazične građe; izmjenjuju se epitelne i vretenaste stanice koje su nalik fibroblastima.