<>

Slika 3. Liposarkom (LIPOSARCOMA). Tumorsko tkivo natkoljenice, na prerezu nodularno, sivo-ružičasto sa želatinoznim područjima te žarištima nekroze i krvarenja. Histološki, građeno je od lipoblasta i brojnih krvnih žila koje se račvaju, u miksoidnom matriksu.