< * >

Slika 3. Adenokarcinom endometrija. Adenokarcinom endometrija, endometroidni tip, sekretorna varijanta, dobro diferenciran. Atipične žlijezde imaju subnuklearne vakuole, poput žlijezda sekretornog endometrija.