* >

Slika 2. Složena hiperplazija endometrija (HYPERPLASIA COMPLEX ENDOMETRII). U složenoj hiperplaziji endometrija žlijezde su umnožene i gušće zbijene.