< * >

Slika 16. Endometrijski stromalni sarkom, niskog stupnja malignosti. Tumorsko tkivo karakteristično invadira limfne i venske prostore miometrija (A). Građeno je od mase jednoličnih stanica, nalik stromalnim stanicama endometrija u proliferaciji (B). Često se vidi proliferacija malih krvnih žila nalik spiralnim arteriolama endometrija (C).