< * >

Slika 15. Maligni miješani mezodermalni tumor maternice. Mezenhimalna sastavnica može biti homologna, građena od tkiva koja se i inače nalaze u maternici. Heterologna sastavnica građena je od tkiva koja se ne nalaze u maternici, kao što su hondrosarkom (slika A), osteosarkom (slika B) ili rabdomiosarkom (slika C), koji imunohistokemijski eksprimira dezmin u citoplazmi (slika D).