* >

Slika 2. Glandularni polip endometrija (POLYPUS GLANDULARIS ENDOMETRII). Polipozna tvorba građena od umnoženih endometrijskih žlijezdi i strome.