< * >

Slika 4. Adenokarcinom endometrija. Adenokarcinom endometrija, endometrioidni tip s pločastom diferencijacijom. Atipične žlijezde obložene su endometrioidnim tipom epitela. U lumenu žlijezdi su solidne nakupine stanica obilnije eozinofile citoplazme - skvamozne morule, koje ponegdje pokazuju jasnu keratinizaciju.