< * >

Slika 1. Karcinomska limfangioza masne marame (LYMPHANGIOSIS CARCINOMATOSA OMENTI). Masno tkivo omentuma s limfnim prostorima. Za prikaz limfnih žila upotrijebljena je imunohistokemijska metoda s protutijelom na D2-40, koje specifično boji endotel limfnih žila. U najvećoj limfnoj žili su tumorske stanice seroznog karcinoma jajnika.