< * >

Slika 14. Hodgkinov limfom - mješovita celularnost. Pravilna građa limfnog čvora nije održana. Čvor je prožet tumorskim mononuklearnim Hodgkinovim i multinuklearnim RS stanicama, ali i reaktivnim stanicama koje čine mali limfociti, histiociti, plazma stanice i eozinofili.