< * >

Slika 13. Hodgkinov limfom - nodularna skleroza. Limfni čvor zadebljane čahure. Parenhim je pregrađen snopovima veziva u nodule različite veličine. Unutar nodula su mali limfociti i histiociti, te tumorske stanice tipa mononuklearnih Hodgkinovih stanica i lakunarnih RS (Reed-Sternberg) stanica. Imunohistokemijski, tumorske stanice su CD15 i CD30 pozitivne.