< * >

Slika 11. Ne-Hodgkinov limfom - difuzno B velikostanični tip. Limfni čvor većim dijelom prožet tumorskim tkivom difuzne građe, dok je periferni dio čvora očuvan. Tumorske stanice su krupnih, svijetlih jezgara s jednim ili više nukleola, eozinofilne citoplazme (centroblasti i imunoblasti) i izražene mitotske aktivnost. Imunohistokemijski su CD20 pozitivne.