< * >

Slika 8. Ne-Hodgkinov limfom (LYMPHOMA NON HODGKIN). Duž aorte su povećani retroperitonealni limfni čvorovi, zahvaćeni ne-Hodgkinovim limfomom.