< * >

Slika 5. Zrnata mikroglija u nekrotičnom području fagocitira stanični detritus.