< * >

Slika 2. Aterosklerotska aneurizma trbušne aorte (ANEURYSMA ATHEROSCLEROTICA AORTAE ABDOMINALIS). Aneurizma distalnog dijela abdominalne aorte kao komplikacija teške ateroskleroze. Aterosklerotične promjene vide se i u početnim djelovima zajedničkih ilijačnih arterija.